Zduńska Dąbrowa dba o bioróżnorodność

Niespełna 3 miesiące temu na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, tuż przy kwietnej łące, pojawiła się pasieka. Jej założenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji ,,Apikultura”, która w ramach swojej działalności przekazała szkole ule oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia pasieki. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego ze szkołą pszczelarza 3 ule wielkopolskie zostały zasiedlone rodzinami pszczelimi, które obecnie przygotowane są do zimowli. Opiekę  nad pasieką sprawować będzie Szkolne Koło Pszczelarzy, którego członkowie byli inicjatorami założenia pasieki. Mamy nadzieję, że pszczoły dobrze przezimują i w przyszłym roku będziemy mogli przeprowadzić pierwsze miodobranie.