UCZNIOWIE ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY NA WOJEWÓDZKICH KONSULTACJACH RADY DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁODZI

17 października 2022 r. uczniowie ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie w składzie: Oliwia Latosiewicz i Maciej Gorzałczyński wraz z opiekunem panem Łukaszem Jankowskim wzięli udział w wojewódzkich konsultacjach Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy Ministrze Edukacji i Nauki, które odbyły się w sali konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Panele eksperckie i dyskusyjne obejmowały cztery zagadnienia:

  • Polska szkoła XXI wieku;
  • Zjawisko hejtu i zasadność używania telefonów komórkowych w szkołach w celach dydaktycznych;
  • Zdrowie psychiczne uczniów i zakres udzielania pomocy psychologicznej w szkołach;
  • Podstawa programowa nauczanych w szkołach przedmiotów.

Konsultacje w formie prelekcji ekspertów i dyskusji z uczestnikami konferencji moderowane były przez członków władz RDiM z przewodniczącą Aleksandrą Horoszko na czele, w obecności zacnego grona urzędników na co dzień związanych z systemem oświatowym naszego województwa, którym przewodniczył Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer.