Spotkania z pracodawcami inspirują naszą młodzież do rozwoju zawodowego!

W dniach 19.05.2022r – 23.05.2022r. uczniowie klas III technikum 5-letniego, będący uczestnikami projektu „Nauczanie Rolnicze XXI wieku – młodzi na start”, wzięli udział w drugiej części zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego WARK. W ramach warsztatów młodzież spotkała się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu i pracodawcami reprezentującymi zawody zgodne z kierunkami nauczanymi w Technikum. Celem warsztatów było zainspirowanie uczestników projektu do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych
z rozwojem zawodowym.

Panie z Urzędu Pracy, doradca zawodowy – p. Aneta Ruta oraz pośrednik pracy – p. Anna Szwarocka, przedstawiły lokalny rynek pracy, zapoznały uczniów z wymagania pracodawców w stosunku do potencjalnego pracownika, analizowały przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, a także zaprezentowały sposoby zwiększania szans na rynku pracy oraz możliwości wsparcia ze strony PUP osób, które chcą podjąć pracę bądź założyć własną działalność gospodarczą, m.in. formy aktywizacji zawodowej, szkolenia, kursy, bony na zasiedlenie. Panie zwróciły uwagę na potrzebę kształcenia przez całe życie i rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Jedną z form przygotowania się młodzieży do wejścia na rynek pracy są spotkania z pracodawcami, którzy w sposób realny mogą przybliżyć uczniom specyfikę pracy w danym zawodzie. W tym roku gościliśmy w Szkole zastępcę powiatowego lekarza weterynarii p. Wiolettę Ignaczak i lek. wet. p. Małgorzatę Burzyńską z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu; lek. wet. p. Jacka Szulca, właściciela  Centrum Weterynaryjnego w Zgierzu oraz
lek. wet. p. Andrzeja Kubicę, współwłaściciela Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach. Z branży rolniczej przybyli p. Zbigniew Zawiślak, współwłaściciel firmy Danzap sprzedającej maszyny rolnicze;  p. Kacper Baran, przedstawiciel firmy Agravis zajmującej się dystrybucją i serwisem maszyn rolniczych; p. Kamil Kucharski, właściciel gospodarstwa ukierunkowanego na hodowlę trzody chlewnej oraz p. Zbigniew Woźniak, właściciel firmy usługowej wspomagającej produkcję roślinną. Kierunek architektury krajobrazu reprezentowali p. Weronika Czupa i Sebastian Wilanowski ze Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy oraz p. Małgorzata Pabin, florystka i właścicielka kwiaciarni w Skierniewicach.

Podczas warsztatów zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, kryteriach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich zawodach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu. Przedstawili swoje ścieżki zawodowe, jako możliwy przykład drogi rozwoju zawodowego. Nasi prelegenci dali uczestnikom projektu wiele cennych wskazówek, na co powinni kłaść największy nacisk w swojej edukacji, pokazali bogaty wachlarz możliwości rozwoju w obrębie każdej z branż. Zachęcali uczniów do zadawania pytań.

Serdecznie dziękujemy Pracodawcom za możliwość spotkania, przekazaną wiedzę popartą doświadczeniem i mamy nadzieję na dalszą współpracę, m.in. w realizacji wakacyjnych staży uczniowskich.