Laureaci XIII Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie to temat bardzo bliski  naszym uczniom. Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Interesuje się tematyką BHP i chętnie pogłębia swoją wiedzę z tej dziedziny.  Potwierdzeniem tego jest ich bardzo liczny udział  w organizowanym corocznie przez  Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.  Tegoroczny konkurs odbył się w murach naszej szkoły w dniu 3 listopada 2021 roku i  przeprowadzony był w formie pisemnej.

Jak co roku głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie i szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do konkursu przystąpiło 47 uczniów, a laureatami konkursu za uzyskanie najlepszych wyników zostali:

  1. miejsce- Amelia Wiechno, uczennica klasy 2TR
  2. miejsce- Mariusz Górski , uczeń klasy 3 TR
  3. miejsce- Arkadiusz Jarecki , uczeń klasy 3TR.

Dla laureatów organizatorzy ufundowali cenne nagrody: słuchawki Air Pod, Smartwatch, oraz opaskę MI Smart i  zestawy promocyjne.

Serdecznie gratulujemy uczniom wysokich wyników w konkursie!