ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TO SIĘ OPŁACA WIEDZA I SUKCESY

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zorganizowała „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”.

Celem konkursu było:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

Konkurs realizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Test skierowany był do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych i przeprowadzony został w dwóch etapach:

  • I etap – eliminacje szkolne  w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią przeprowadzono w formie on-line. W teście wzięło udział 5 uczniów naszej szkoły: Tomasz Maciaszek uczeń klasy II, Adam Foks, Dawid Łopatka, Krzysztof Topolski i Mariusz Górski – uczniowie klasy III, wszyscy kształcą się w zawodzie technik rolnik. Do finału ogólnokrajowego zakwalifikował  się Adam Foks.
  • II etap – Finał ogólnokrajowy  komisja powołana przez Dyrektora CDR Oddział – w Radomiu opracowała test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz dwóch pytań problemowych. Test przeprowadzony został przy pomocy platformy internetowej, każdy zakwalifikowany uczestnik otrzymał link dostępu wraz z instrukcją w dniu testu.

Czy wiedza ekologiczna się opłaca, ależ oczywiście 15 grudnia 2021 roku uczniowie, którzy zajęli I,II,III miejsce oraz dwa wyróżnienie za IV i V miejsce otrzymali nagrody pieniężne.

Po powrocie do nauki stacjonarnej 12 stycznia 2022 roku uczniowie biorący udział w październikowym Teście Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym otrzymali z rąk Pana Dyrektora  dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Nagrodami rzeczowymi dla uczestników konkursu były powerbanki. Opiekun uczniów otrzymał pendrive.