Wyzwania współczesnego producenta mleka, czyli jak zdrowo żywić bydło mleczne?

17 listopada bieżącego roku uczniowie naszej szkoły z klas III TR 4l i III TR 5l uczestniczyli w spotkaniu w Domu Kultury w Zdunach. . Wykład na temat „Wyzwania współczesnego producenta mleka, czyli jak zdrowo żywić bydło mleczne” wygłosił dr inż. Robert Mikuła z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Spotkanie było poświęcone min. najważniejszym zagadnieniom z zakresu deficytu energii po wycieleniu, ketozy i stłuszczenia wątroby, niskiego pH żwacza i kwasicy. Omówione były również  zagadnienia dotyczące żywienia krów mlecznych w okresie przejściowym i laktacji.

            Uczniowie naszej szkoły z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w wykładzie i rodzi to nadzieję, że wiedza ta zaowocuje w dalszej nauce oraz znajdzie odzwierciedlenie w podejmowaniu trafnych decyzji we własnych gospodarstwach.