PRÓBNA EWAKUACJA

Wczoraj odbyła się próbna ewakuacja w naszej szkole.

Po sygnale dźwiękowym w postaci 3 długich dzwonków uczniowie wraz z nauczycielami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne. Nauczyciele na podstawie dziennika przekazali Państwowej Straży Pożarnej prowadzącej akcję ewakuacyjną informacje dotyczące stanu liczebności klas.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.