STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Piątkowe popołudnie 30 kwietnia 2021 roku obfitowało w bogaty program uroczystości okolicznościowych, które odbyły się w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Poza pożegnaniem klas maturalnych, Dyrektor – Stanisław Kosmowski i Wicedyrektor – Zofia Rosa dokonali uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom naszej szkoły. Dzięki tej szczytnej inicjatywie co roku, gratyfikacją finansową nagradzany jest jeden uczeń z danej placówki edukacyjnej, który wykazał się najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia listy młodzieży spełniającej wymagane kryteria. W wyniku przeprowadzonej niedawno reformy oświatowej pula stypendystów przypadających na jedną szkołę został zwiększona z jednej na dwie osoby. Jest to oczywiście związane z faktem funkcjonowania klas zarówno na podbudowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Dlatego też w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie:

  • Aleksandra Cieślińska – uczennica klasy trzeciej, czteroletniego technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii, która w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen – 5, 28 i wzorowe zachowanie;

oraz

  • Adam Foks – uczeń klasy drugiej, pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen – 5,05 i wzorowe zachowanie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.