STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Piątkowe popołudnie 30 kwietnia 2021 roku obfitowało w bogaty program uroczystości okolicznościowych, które odbyły się w murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Poza pożegnaniem klas maturalnych, Dyrektor – Stanisław Kosmowski i Wicedyrektor – Zofia Rosa dokonali uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom naszej szkoły. Dzięki tej szczytnej inicjatywie co roku, gratyfikacją finansową nagradzany jest jeden uczeń z danej placówki edukacyjnej, który wykazał się najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia listy młodzieży spełniającej wymagane kryteria. W wyniku przeprowadzonej niedawno reformy oświatowej pula stypendystów przypadających na jedną szkołę został zwiększona z jednej na dwie osoby. Jest to oczywiście związane z faktem funkcjonowania klas zarówno na podbudowie gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Dlatego też w roku szkolnym 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie:

  • Aleksandra Cieślińska – uczennica klasy trzeciej, czteroletniego technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii, która w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen – 5, 28 i wzorowe zachowanie;

oraz

  • Adam Foks – uczeń klasy drugiej, pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen – 5,05 i wzorowe zachowanie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

Czworo uczniów Technikum w Zduńskiej Dąbrowie awansowało do etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki Uczelni Przyrodniczych w całym kraju, stypendia, nagrody rzeczowe, oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego.

Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyły się 23 kwietnia 2021 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyniki ogłoszono w środę 28 kwietnia 2021 roku.

W tym roku naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów, w sześciu blokach tematycznych.  Czołowe miejsca zajęli w czterech z nich.

Blok produkcja roślinna:

I miejsce – Mariusz Górski z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pani Iwona Przytulska, nauczyciel produkcji roślinnej.

Blok agrobiznes:

II miejsce – Grzegorz Gruźliński z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który przygotował się do olimpiady pod kierunkiem Pani Zofii Rosy, wicedyrektor szkoły, uczącej w szkole   przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Blok mechanizacja rolnictwa:

III miejsce – Adam Foks z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pan Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły, prowadzący w szkole zajęcia z techniki w rolnictwie.

Blok architektura krajobrazu:

III miejsce – Zuzanna Łykowska z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest Pani Agnieszka Piesik, nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu.

Wysoko punktowane miejsca zajęli również pozostali uczniowie reprezentujący naszą szkołę:

– Jakub Dałek w bloku produkcja zwierzęca – 4 miejsce,

– Piotr Jagodziński w bloku produkcja roślinna – 4 miejsce

– Martyna Gęsiarz w bloku architektura krajobrazu 5 miejsce,

-Patrycja Wesołowska i Martyna Finke w bloku weterynaria znalazły się również w pierwszej dziesiątce na ponad dwudziestu uczestników.

Zawody III stopnia OWiUR odbędą się w dniach 28-29 maja 2021 roku, w okręgu bydgoskim.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.