POSIEDZENIE ŁÓDZKIEJ RADY SAMORZĄDÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

22 stycznia 2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera. W wydarzeniu wzięło udział 56 uczniów z 30 szkół z województwa łódzkiego. Przedstawicielką naszej szkoły była przewodnicząca szkoły – Anna Grzelak. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną odbyło się ono za pośrednictwem platformy Google Meet. Wybrano prezydium Rady: marszałków, wicemarszałków i sekretarza. Omówiono najważniejsze projekty, który Łódzka Rada Samorządów Szkół Średnich chciałaby zrealizować.