Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie – styczeń 2021

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

11.01.2021

poniedziałek

Część pisemna

 

12.01.2021

wtorek

część praktyczna

 

/wykonanie/

RL. 03 ——————————- Godzina 10.00

60 minut

12 zdających

Sala konferencyjna

18.01.- 19.01.2021

180 minut

11 zdających

zmiana 1: 9.00

zmiana 2: 15.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce egzaminy zawodowe

RL.10 Godzina 9.00

120 minut

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 10.00

60 minut

1 zdający

Sala konferencyjna

 

 

—————————–

RL.11 —————————— Godzina 14.00

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

Sala gimnastyczna

24.01.- 28.01.2021

150 minut

(+30 minut dostosowanie)

41 zdających

zmiana 1: 8.00

zmiana 2: 12.00

zmiana 3: 16.00

szczegółowy plan osobowy w zakładce EZ

RL.16 Godzina 13.00

180 minut

(+30 minut dostosowanie)

23 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

1 grupa:

60 minut

15 zdających

Sala gimnastyczna

2 grupa:

60 minut

(+30 minut dostosowanie)

8 zdających

Sala konferencyjna

 

 

 

 

—————————

R.16 Godzina 13.00

180 minut

6 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 12.00

60 minut

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

 

—————————-

RL.21 —————————– Godzina 10.00

60 minut

2 zdających

Sala konferencyjna

 

—————————–

RL.22 Godzina 13.00

120 minut

6 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 12.00

60 mimut

6 zdających

Sala gimnastyczna

 

—————————-

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

  • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.

 Przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w czasie egzaminu (wg. komunikatu Dyrektora CKE z 10 grudnia 2020)

  • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty* (zdający przynosi własny)
  • Na część praktyczną przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną przygotowane w całości przez szkołę:

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.16/R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja RL.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
  • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń 2021 – 31 marca 2021r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o obowiązujące wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji zimowej: styczeń-luty 2021, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować.

W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie. Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie                                      

Małgorzata Nowik