Amelia Wiechno, Mariusz Górski i Paweł Guzek laureatami w XII Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przystąpili do XII już edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego organizowanego corocznie przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs odbył się 23 listopada 2020 roku, ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej, a organizatorzy w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zadecydowali o przeprowadzeniu konkursu tylko na jednym- szkolnym etapie.

Jak co roku głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwach rolnych oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie i szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników. W konkursie wzięło udział łącznie 237 uczniów z 14 szkół o profilu rolniczym.

Z Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie do konkursu przystąpiło 32 uczniów, a laureatami konkursu za uzyskanie najlepszych wyników zostali:

  1. Miejsce – Amelia Wiechno, uczennica klasy 1TR
  2. Miejsce – Mariusz Górski , uczeń klasy 2 TR
  3. Miejsce – Paweł Guzek, uczeń klasy 1TR.

Dla laureatów organizatorzy ufundowali cenne nagrody: wideorejestratory samochodowe, słuchawki bezprzewodowe, kamery internetowe oraz głośniki i zestawy promocyjne.

Uczniowie bardzo chętnie i licznie przystępują do tego konkursu, interesują się tematyką BHP w rolnictwie i permanentnie pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie. Bardzo cieszy też fakt, że osiągają wysokie wyniki w konkursach BHP. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Aleksandra Mostowska, która uczy w szkole BHP i edukacji dla bezpieczeństwa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!