INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W SPRAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH. NOWE TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH.

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego z dnia 14.05.2020 r, dotyczącymi udziału w konsultacjach dla maturzystów, prosimy o pisemną deklarację uczestnictwa w wyżej wymienionej formie zajęć.

Potwierdzenia udziału w konsultacjach należy dokonać dla każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotów dodatkowych (j. polski, j. obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy) oddzielnie.

Konsultacje odbywać się będą w grupach, bezpośrednio z nauczycielem na terenie Szkoły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa lub rezygnację z uczestnictwa w konsultacjach prosimy przesłać na e-maila (w formie załącznika) do wychowawcy klasy najpóźniej do 22 maja 2020 r.

Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych od 25 maja 2020 roku.

Brak informacji do dnia 22.05.20 będzie traktowany, jako rezygnacja z udziału w konsultacjach.

 

Nowe terminy egzaminów maturalnych

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a zakończą 26 czerwca. Podobnie, jak w ubiegłych latach, egzaminy będą odbywać się rano (godz. 9.00) i po południu (godz. 14.00).

Nowe terminy egzaminów maturalnych:

8 czerwca (poniedziałek) – język polski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język polski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00) – sala gimnastyczna

9 czerwca (wtorek) – matematyka na poziomie podstawowym (godz. 9.00) –

10 czerwca (środa) – język angielski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język angielski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00).

15 czerwca (poniedziałek) – matematyka na poziomie rozszerzonym (godz. 9.00)

16 czerwca (wtorek) – biologia (godz. 9.00), wiedza o społeczeństwie (godz. 14.00).

17 czerwca (środa) – chemia (godz. 9.00),

18 czerwca (czwartek) – język niemiecki na poziomie podstawowym (godz. 9.00

19 czerwca (piątek) – geografia (godz. 9.00)24 czerwca (środa) – historia (godz. 14.00).

Termin dodatkowy i poprawkowy

Egzaminy maturalne w dodatkowym terminie, dla osób, które nie mogą przystąpić do nich w czerwcu, są zaplanowane od 8 do 14 lipca.

Matury poprawkowe odbędą się 8 września.

Wyniki matur:

Wyniki matur absolwenci poznają do 11 sierpnia. Ci, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych i przystąpią do matury poprawkowej, otrzymają wyniki do 30 września.