HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIEZ – SESJA: CZERWIEC 2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie- sesja: czerwiec 2020

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

22.06.2020

poniedziałek

Część pisemna

23.06.2020

wtorek

RL.21

(II TAK)

Technik architektury krajobrazu

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

RL.10

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

10 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

2 zdających

Sala gimnastyczna

R.09

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

1 zdający

Sala gimnastyczna

———————
R.11

Technik weterynarii

Godzina 13.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 14.00

1 godzina

1 zdający

Sala konferencyjna

R.16

Technik rolnik

Godzina 13.00

3 godziny

7 zdających

Sala gimnastyczna

———————
Rl.03

Technik rolnik

——————— Godzina 10.00

1 godzina

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

  • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.
  • Osoby wnoszące opłatę za egzamin do OKE, muszą mieć dowód wpłaty ze sobą.

 

  • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty*
  • Na część praktyczną zdający posiadają własne przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Kwalifikacja RL.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.09 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
  • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: czerwiec 2020 – 31 sierpnia 2020r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o wytyczne z 15.05.2020r., dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować. W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie.

Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie.

                                                                                                 Małgorzata Nowik