ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z 22 MAJA 2020 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I MATURZYSTÓW W ZSCKRIM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DABROWIE

zarządzenie