DZIEŃ PAPIESKI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

17 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyły się szkolne obchody Dnia Papieskiego. Na początku części oficjalnej młodzież wysłuchała fragmentu homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu podczas pielgrzymki Ojca świętego do ojczyzny w czerwcu 1999 roku, dotyczącej rodziców, nauczycieli i uczniów. W prezentacji multimedialnej ukazano m.in. łowickie miejsca upamiętniające ten pobyt. Następnie, w części głównej, zaproszona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Łowiczu Maria Wojtylak podzieliła się ze społecznością szkolną wrażeniami z bezpośredniego uczestniczenia w przygotowaniu wizyty na terenie łowickiej szkoły i osobistego spotkania z papieżem. Na koniec tej części wspólnie odśpiewano ulubioną pieśń papieską „Barkę”. Koordynatorem tej części była Joanna Gajda.

Po południu, w drugiej części obchodów, młodzież uczestniczyła w Spływie Papieskim na rzece Bzura /Maurzyce – Łowicz/, zakończonym zapaleniem zniczy i odmówioną modlitwą pod kamieniem upamiętniającym pożegnanie Ojca świętego z Łowiczem. Instruktorem i opiekunem na spływie był Piotr Surma, zaś transport zapewnił Jakub Gajewski.

Po powrocie do szkoły, na młodzież przygotowującą Dzień Papieski, czekał przygotowany na grillu poczęstunek i drobne słodkości.