WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

21 marca 2019 roku w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia warsztatowe prowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie Górnym.

W części pierwszej spotkania strażacy zaprezentowali, jak wygląda resuscytacja z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), który coraz częściej możemy spotkać w urzędach, miejscach pracy, galeriach handlowych, na dworcach, lotniskach czy stacjach benzynowych.

Druga części prelekcji poświęcona była zasadom ewakuacji poszkodowanego z pojazdu. Druhowie przedstawili również zasady i zalecenia dotyczące mocowania i przemieszczania poszkodowanych przy użyciu noszy typu deska. Uczniowie mogli również obejrzeć wóz bojowy oraz zobaczyć ile waży pełne umundurowanie, łącznie z aparatem ochrony dróg oddechowych.

Gorąco dziękujemy strażakom za poświęcony czas i przekazanie naszym uczniom, w ciekawy sposób, wiadomości,  które być może kiedyś pomogą im uratować życie innej osobie.