ANGELIKA TOMCZEWSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

13 marca 2019 roku w Auli Czerwonej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Angelika Tomczewska, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Angelika osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Po ukończeniu Technikum planuje studiować medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dyplomy najlepszym uczniom, w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki i Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Gratulujemy Angelice prestiżowego tytułu Stypendysty Prezesa Rady Ministrów i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!