WIELKI SUKCES UCZNIÓW ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OLIMPIADZIE MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W klasyfikacji drużynowej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie zajął I miejsce w kategorii szkół rolniczych w województwie łódzkim.

Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w Olimpiadzie najlepszy wynik uzyskał Damian Olejniczak z klasy III Technikum Rolniczego, który zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Warto podkreślić, że w olimpiadzie brali też udział studenci wyższych uczelni oraz rolnicy posiadający duże doświadczenie.

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się 28 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Młodzieży Wiejskiej, który do współpracy zaprosił licznych partnerów m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Samorząd Powiatu Piotrkowskiego oraz Bolimowski Park Krajobrazowy.

W eliminacjach wojewódzkich olimpiady udział wzięło 40 uczestników. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowało 7 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik: Mateusz Guzek, Damian Olejniczak, Szymon Kotecki, Mateusz Witaszewski uczęszczający do klasy trzeciej, oraz Mateusz Grzegory, Grzegorz Gruźliński, Piotr Jagodziński uczniowie klasy drugiej.

Pierwszą część olimpiady stanowił dość trudny test, opracowany przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zakres tematyczny obejmował materiał z następujących działów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca; mechanizacja rolnictwa; ochrona środowiska i odnawialne źródła energii; ekonomika i zarządzanie; bezpieczeństwo i higiena pracy; zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Po sprawdzeniu testu, komisja wyłoniła 9 uczestników, którzy przystąpili do etapu ustnego.

Wśród finalistów znaleźli się Damian Olejniczak i Mateusz Guzek. Po podsumowaniu obu etapów Mateusz Guzek zajął miejsce VII natomiast Damian Olejniczak został laureatem II miejsca i tym samym zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 14-15 marca w Kielcach.

Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki oraz sadzonki drzewek w ramach akcji „100 tysięcy drzew na 100 lecie województwa łódzkiego”.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej pani Jolanty Bilskiej i pani Iwony Przytulskiej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Kielcach.