SUKCES UCZNIA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Daniel Staniaszek, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, został laureatem III miejsca w X finale wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs , który odbył się w 28 listopada 2018 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, jest skierowany do uczniów kształcących się w zawodach rolniczych ze szkół województwa łódzkiego. Głównymi organizatorami i fundatorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, ŁODR w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Patronat nad konkursem objął Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Wśród uczniów, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, znalazł się również drugi uczeń naszej szkoły, Grzegorz Wielec z klasy II Technikum Rolniczego.

W finale wzięło udział 30 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Zostali oni wyłonieni spośród 375 uczniów, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Finał składał się z dwóch części: etapu pisemnego w postaci testu, który pisali wszyscy uczestnicy, a następnie etapu ustnego, do którego zakwalifikowano 10 uczestników z najwyższą punktacją.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali dyplomy i nagrody. Daniel Staniaszek za zdobycie III miejsca otrzymał: tablet, zestaw kluczy, czajnik i blender, a Grzegorz Wielec plecak, pendrive i inne gadżety.

Uczniów do konkursu przygotowała lek. wet. p. Katarzyny Jadczak, prowadząca w szkole zajęcia edukacyjne z przedmiotów weterynaryjnych.

Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!