OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uczcili, tak doniosłe dla wszystkich Polaków wydarzenie, organizując dla lokalnej społeczności przepiękne widowisko kulturalno-naukowe połączone z upamiętnieniem bohaterki Krystyny Idzikowskiej, pochodzącej z Wiskienicy Dolnej, łączniczki Batalionów Chłopskich. Krysia Idzikowska została zamordowana przez niemieckiego okupanta na Pawiaku 27 lipca 1944 roku, nikogo nie wydając. Program uroczystości składał się z czterech części: wykładów odnoszących się do ważnych wątków z historii Polski i regionu, uroczystej akademii przygotowanej przez młodzież, odsłonięcia tablicy ku czci Krystyny Idzikowskiej w holu budynku szkoły oraz Apelu Poległych odczytanego przy kamieniu pamiątkowym wspomnianej bohaterki.

Po wprowadzeniu sztandarów: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, nieistniejącego już Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach, którego patronką była Krystyna Idzikowska, oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach nastąpiło wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Stanisław Kosmowski, który przywitał licznie przybyłych gości. Wśród zaproszonych byli m.in. biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, dziekan dekanatu w Łowiczu – ks. Piotr Jankowski, ks. Jarosław Swędrak, proboszcz parafii w Zdunach, przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy, p. Danuta Zakrzewska dyrektor OKE w Łodzi, byli dyrektorzy LO w Zdunach oraz absolwenci obu szkół. Szczególnym gościem, była pani Janina Polańczyk, siostra upamiętnionej bohaterki z Wiskienicy Dolnej, która przybyła na uroczystości wraz z rodziną .

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pana prof. Jerzego Mioziołka – Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, który tematykę dzieł sztuki ukazujących utratę niepodległości przez nasz kraj przedstawił w wykładzie pod tytułem „Wielkie oczekiwania”. Pan Jerzy Kobacki, w wykładzie pod tytułem „Lokalni bohaterowie II wojny światowej” zaprezentował zgromadzonym sylwetkę dowódcy dywizjonu bombowego 300 pułkownika Romualda Sulińskiego. Pan Krzysztof J. Guzek, biografię lokalnej bohaterki przedstawił w prelekcji pod tytułem „Krystyna Idzikowska – Żołnierz Batalionów Chłopskich”.

Niezwykle wzruszający program artystyczny, przygotowali uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie. Jako pierwszy zaprezentował się szkolny zespół ludowo-taneczny „Dąbrowskie Pasiaki” w występie pod wdzięcznym tytułem: „A witajcie przyjaciele w naszej izbie roztańczonej”. W dalszej części kolejni wykonawcy z naszej szkoły przedstawili słowno-muzyczną aranżację pod tytułem „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą”, w której treści historyczne połączone z patriotycznymi wierszami i pieśniami ukazały zgromadzonym gościom drogę, jaką musiał przebyć naród polski, aby odzyskać tak upragnioną niepodległość.

Program artystyczny, został nagrodzony brawami i podziękowaniami ze strony zaproszonych gości. Szczególne słowa skierowała do społeczności szkolnej siostra Krystyny Idzikowskiej, pani Janina Polańczyk, dziękując panu dyrektorowi za pamięć, a młodzieży za piękny występ. Głos zabrał również przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego pan Krzysztof Górski oraz pan profesor Jerzy Miziołek. Następnie w holu głównym budynku szkoły, w obecności rodziny, przybyłych gości i przy asyście wojskowej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci Krystyny Idzikowskiej, którą poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski, w krótkim, przemówieniu ukazał ideę, jaka przyświeca tego typu inicjatywom mającym na celu upamiętnianie lokalnych bohaterów. Zadumą i wielkim wzruszeniem napełniły obecnych przemowy członków rodziny Krystyny Idzikowskiej.

Na koniec uroczystości, pod kamieniem pamiątkowym poświęconym Krysi Idzikowskiej, patronce LO w Zdunach odbył się Apel Poległych, odczytany przez absolwenta szkoły w Zduńskiej Dąbrowie Andrzeja Włodarczyka, członka grupy rekonstrukcyjnej 10 Pułku Piechoty Ziemi Łowickiej.

Po uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się do budynku praktycznej nauki zawodu, gdzie serwowana była grochówka i ciasto przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zdunach.

W opinii wielu przybyłych gości uroczystość obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zduńskiej Dąbrowie połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Krystynę Idzikowską, bohaterską łączniczkę Batalionów Chłopskich była niezwykle wzruszającym, patriotycznym, posiadającym walory edukacyjne świętem, nieodbiegającym swoim wyjątkowo podniosłym i barwnym charakterem nawet od oficjalnych akademii państwowych.

Dziękujemy serdecznie za słowa uznania i liczne audytorium uświetniające swoją obecnością ważną dla wszystkich – Polaków rocznicę.