MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

24 marca uczniowie klas 4-tych wraz z opiekunami:Wiesławą Mostowską i Aleksandrem Frankiewiczem uczestniczyli w XXV Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę, pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zanim oficjalnie rozpoczęto Pielgrzymkę, młodzież przebywała w Kaplicy Matki Bożej, zwiedziła Stacje Drogi Krzyżowej malarza Dudy Gracza, Salę Rycerską, Bazylikę Wniebowzięcia NMP. Następnie, już według wytycznych Programu Pielgrzymki, przeszli Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, wysłuchali konferencji tematycznej, uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem biskupów: Andrzeja F. Dziuby i Wojciecha Osiala, trwali na indywidualnej modlitwie przy obrazie jasnogórskim.