NIESPODZIEWANE WYRÓŻNIENIE DLA FINALISTÓW OLIMPIADY

07 grudnia 2016 roku dwaj uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Tomasz Kacprzak oraz Daniel Staniaszek z klasy IV i II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zostali uhonorowani przez Wójta gminy Bedlno – pana Krzysztofa Kołacha. Otrzymali oni nagrody rzeczowe i podziękowanie za godne reprezentowanie nie tylko szkoły, ale także gminy Bedlno w finale Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w  Bratoszewicach w dn.17 listopada 2016 roku.

dscf0451-kopiowanie

dscf0453-kopiowanie

dscf0454-kopiowanie