INDEKS DLA ROLNIKA

06 grudnia 2016 roku już po raz trzeci odbył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA”, przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do zmagań przystąpiło 63 uczniów z dwudziestu jeden szkół rolniczych z całego kraju. Uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny obejmujący sześćdziesiąt pytań z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży zdobycia indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, a także popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Dla uczestników zmagań i ich opiekunów zaplanowano wykład tematyczny wygłoszony przez pracownika naukowego UTP w Bydgoszczy oraz koncert niespodziankę.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik: Adam Czajka, Mateusz Dałek oraz Jakub Olszewski wraz z opiekunem mgr inż. Iwoną Przytulską. Do grona najlepszych zakwalifikowali się Mateusz Dałek i Jakub Olszewski zajmując kolejno VI i VII miejsce. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy i aż dwudziestu pięciu z nich, zakwalifikowało się do ostatecznej rywalizacji, która wiosną przyszłego roku zorganizowana zostanie na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

15354252_1209248635808231_1596744182_o-kopiowanie

15369619_1209248865808208_1636780572_o-kopiowanie

15387525_1209249202474841_229252750_o-kopiowanie

15387544_1209249352474826_1719340692_o-kopiowanie