TERMOMODERNIZACJA INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

indeks (Kopiowanie)

www.zaiwestujwekologie.pl

Z dniem 14.09.2016 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą: „  Termomodernizacja internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wartość całkowitą zadania 674 900,00 PLN, natomiast dofinansowanie w postaci przekazania środków Państwowej Jednostce Budżetowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniesie 320 012,93 PLN.

W ramach realizacji zadania zostanie docieplony budynek za pomocą styropianu i będzie położona nowa elewacja na ścianach zewnętrznych. Termomodernizacja obejmuje również wymianę dachu z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną „esówkę holenderską”. Na dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne wspomagające pompy ciepła. Powyższe zadanie finalizuje proces termomodernizacji obiektu, ponieważ w latach wcześniejszych dokonano wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplono strop za pomocą wełny mineralnej, a w minionym roku została wybudowana nowoczesna maszynownia z pompami ciepła do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pierwszą czynnością rozpoczynającą działanie było wykonanie audytu energetycznego, w którym dokonano oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii, a następnie określono jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, by zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Wykonano projekty termomodernizacji budynku i budowy instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany pokrycia dachowego. Wszystkie projekty zostały wykonane tak, aby utrzymać istniejącą architekturę budynku i jego przeznaczenie.

Zakończenie prac przewidywane jest na 15.11.2016 roku.