JĘZYK FRANCUSKI JĘZYKIEM KOMUNIKACJI NAUCZYCIELI SZKÓŁ SEKTORA ZIELONEGO W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH

W dniach 19-25.10.2014 r. nauczycielka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej p. Zofia Rosa wraz z grupą nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w szkołach rolniczych i leśnych w różnych regionach kraju uczestniczyła w projekcie „Język francuski językiem komunikacji nauczycieli szkół sektora zielonego w projektach międzynarodowych” zrealizowanym w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Projekt został realizowany w ramach sieci EUROPEA International; ze strony polskiej przez EUROPEA Polska, zaś instytucją przyjmującą była France EUROPEA. Celem wizyty studyjnej we Francji było promowanie współpracy międzynarodowej i mobilności w kształceniu zawodowym, przygotowanie nauczycieli do współpracy międzyszkolnej, korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, wymiana doświadczeń, poznanie francuskich przykładów dobrych praktyk prowadzenia współpracy międzynarodowej, funkcjonowania szkoły w aspekcie lokalnym i europejskim na przykładzie szkoły w Sete oraz zapoznanie uczestników wymiany z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie przedsiębiorczości w sektorze zielonym. Projekt miał na celu promocję współpracy międzynarodowej i znaczenie mobilności w kształceniu zawodowym. Udział w projekcie w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia wiedzy z zakresu funkcjonowania szkolnictwa zawodowego we Francji, w tym m. in. zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych, dostosowania oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy, własnych motywacji Francuzów do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Udział w lekcjach przeprowadzonych w Liceum w Sete umożliwił zapoznanie się z innowacyjnymi metodami nauczania oraz pozwolił ocenić ich skuteczność i możliwości wdrożenia w dalszej pracy zawodowej. Odbyte wizyty w przedsiębiorstwach (szkolna farma ostryg, farma ostryg w Conchylice Est.- Beau Vignac – la famille des vins – przedsiębiorstwo rodzinne, ciastkarnia La CURE GOURMANDE DEVELOPMENTN we Frontignan ) umożliwiły poznanie warunków prawno-organizacyjnych funkcjonowania małych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej we Francji oraz pozwolą na dokonanie analizy porównawczej z polskim systemem na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów ekonomicznych w ramach przykładów dobrych praktyk, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.

20102014029 (Kopiowanie)DSC01300 (Kopiowanie)DSC01312 (Kopiowanie)DSC01348 (Kopiowanie)DSC01463 (Kopiowanie)DSC01642 (Kopiowanie)