III MIEJSCE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OWIUR

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, odbyły się XXXVIII eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowany był w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa i architektura krajobrazu. Nasza szkoła w rankingu szkół uczestniczących w eliminacjach zajęła III miejsce. Indywidualnie największy sukces odnieśli: Janusz Błachowicz, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, zajmując drugie miejsce w bloku produkcji roślinnej, Róża Gradowska uczennica  klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, zajmując trzecie miejsce w bloku architektura krajobrazu oraz Maciej Budzyński uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, zajmując trzecie miejsce w bloku produkcji zwierzęcej.

Dobry wynik na olimpiadzie osiągnęli również pozostali uczniowie: Kamil Kucharski (klasa III TR), Michał Pietrzak (klasa II TR) zajęli odpowiednio VII i VIII miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa, Tomasz Kowalczyk z klasy II TW w bloku produkcja zwierzęca uplasował się na V miejscu zaś Michał Wasilewski z klasy III TR w bloku produkcja roślinna zajął VI miejsce.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli: Janusz Błachowicz przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej, Róża Gradowska pod kierunkiem pani Agnieszki Piesik, Maciej Budzyński pod kierunkiem pani Bogumiły Łanieckiej.

Laureaci zostali uhonorowani dyplomami  i  nagrodami rzeczowymi w postaci klawiatur bezprzewodowych, pendrivów i innych drobnych upominków.

Ten sukces daje naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w eliminacjach centralnych, które odbędą się w dniach 6 – 7 czerwca 2014 roku w Nawojowej, w województwie małopolskim.

Gratulujemy wszystkim  i życzymy dalszych sukcesów w postaci indeksów na wymarzone studia.

 Zdjęcia 1 160 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 165 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 166 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 169 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 170 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 176 (Kopiowanie)Zdjęcia 1 181 (Kopiowanie)