POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

25 kwietnia 2014 roku uczniowie klas maturalnych uroczyście zakończyli naukę w naszej szkole. Mury Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tego dnia opuścili absolwenci trzech klas IV –  Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Uroczystość pożegnania maturzystów miała podniosły charakter – rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, który następnie wręczył najzdolniejszym świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, a także reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach lub w zawodach sportowych.   

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali – Róża Gradowska uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Mateusz Pabin uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce Ich rodziców zostały złożone listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej uczniowie klas III przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny opatrzony mottem: ,,Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień”. Następnie głos zabrali przedstawiciele klas czwartych. W tym wyjątkowym dniu podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za wysiłek i trud włożony w przygotowanie Ich do dorosłego życia.

Na zakończenie czwartoklasiści udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Jeszcze tylko matura oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i absolwenci będą mogli cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu.

DSC_0017 (Kopiowanie)DSC_0020 (Kopiowanie)DSC_0026 (Kopiowanie)DSC_0029 (Kopiowanie)DSC_0034 (Kopiowanie)DSC_0037 (Kopiowanie)DSC_0041 (Kopiowanie)DSC_0042 (Kopiowanie)DSC_0046 (Kopiowanie)DSC_0048 (Kopiowanie)DSC_0049 (Kopiowanie)DSC_0050 (Kopiowanie)DSC_0051 (Kopiowanie)DSC_0052 (Kopiowanie)DSC_0055 (Kopiowanie)DSC_0107 (Kopiowanie)DSC_0131 (Kopiowanie)DSC_0141 (Kopiowanie)DSC_0145 (Kopiowanie)DSC_0007 (Kopiowanie)DSC_0150 (Kopiowanie)DSC_0999 (Kopiowanie)