OGRÓDEK METEOROLOGICZNY – PRACOWNIA KLIMATYCZNA BADAJĄCA MIKROKLIMAT ZDUŃSKIEJ DĄBROWY

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek Państwowej Jednostki Budżetowej na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2013. Z zaplanowanych funduszy zamierzamy utworzyć “ogródek meteorologiczny-pracownię klimatyczną badającą mikroklimat Zduńskiej Dąbrowy”.