XII MIĘDZYNARODOWE TARGI W ŁODZI

24 lutego 2012 roku uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik wzięli udział w XII Międzynarodowych Targach FERMA BYDŁA oraz XV Międzynarodowych Targach FERMA ŚWIŃ I DROBIU w Łodzi. Młodzież miała okazję zapoznać się z bogatą ofertą rozwiązań technologicznych stosowanych w chowie zwierząt gospodarskich, obejrzeć ekspozycję maszyn rolniczych: maszyn zielonkawych, wozów paszowych, wozów asenizacyjnych, ciągników.

Ponadto pod patronatem merytorycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów wziąć  udział  w wykładach:

  • „Zasady żywienia krów w oborze z robotem udojowym”

             prof. dr hab. Zygmunt Kowalski UR Kraków

  • „Pobranie suchej masy w laktacji – od czego zależy i jak je zwiększyć z korzyścią dla produkcji mleka”

             Andrzej Mirek, Zbigniew Pustułka – BLATTIN POLSKA Sp. z o.o.

  • „Żywienie w okresie okołoporodowym jakość oocytów”

             prof. dr hab. Włodzimierz Nowak – UP Poznań

  • „Okres okołoporodowy – więcej pytań niż odpowiedzi”

              dr inż. Zbigniew lach – OHZ Osięciny Sp. z o. o.

  • „Optymalne warunki dla krów mlecznych okresie przejściowym umożliwiające ograniczenie ryzyka występowania chorób”

              dr Paulina Jawor – UP Wrocław

  • „Mocznik wyznacznik dawki pokarmowej”

             mgr inż. Daria K. Sapińska –U.H.P. DALMA