SZKOLENIE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

W dniach 25 i 26.01.2012r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Izbę Rolniczą  Województwa Łódzkiego na  temat:  „ Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełniania przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych”. W szkoleniu wzięli udział okoliczni rolnicy oraz uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Ta forma upowszechniania wiedzy na temat rolnictwa spotkała  się z dużym zainteresowanie właścicieli gospodarstw ale również młodzieży,  która czynnie włącza się w sprawne funkcjonowanie gospodarstw rodzicielskich.