ZAKOŃCZENIE NAUKI W SZKOLE POLICEALNEJ

 13 stycznia 2012r. słuchacze Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik rolnik otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, które są wyrazem zwieńczenia ich nauki w ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Słuchacze podziękowali Pani Zofii Wawrzyńczak – Dyrektor Szkoły, p. Iwonie Przytulskiej, opiekunowi semestru, nauczycielom prowadzącym zajęcia w Szkole Policealnej, za lata, które wspólnie spędzili w tej szkole, za cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w ich przygotowanie zawodowe.
Patrząc wstecz na te, zdawałoby się długie dwa lata, przychodzi na myśl wiersz Leopolda Staffa “Most
                Nie wierzyłem
                   Stając nad brzegiem rzeki,
                   Która była szeroka i rwista,
                   Że przejdę ten most,
                   Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny
                   Powiązanej łykiem.
                   Szedłem lekko jak motyl
                   I ciężko jak słoń,
                   Szedłem pewnie jak tancerz
                   I chwiejnie jak ślepiec.
                   Nie wierzyłem, że przejdę ten most,
                   I gdy stoję już na drugim brzegu,
                   Nie wierzę, że przeszedłem.