TO BYŁY TYLKO ĆWICZENIA…


3 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej miała miejsce próbna ewakuacja związana z ochroną przeciwpożarową budynków i otaczających go terenów. Taka próba przeprowadzana jest mniej więcej raz w roku zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.

O zasadach zachowania na wypadek pożaru, bądź innych zagrożeń oczywiście rozmawia się z uczniami na zajęciach. Czym innym jest jednak teoria, a czym innym praktyka. Przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń służy przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz wyciągnięciu cennych wniosków dotyczących bezpieczeństwa.

Cała akcja przebiegła sprawnie, opuszczenie budynku szkoły zajęło niespełna dwie minuty!

Zdjęcie: Nowy łowiczanin, nr 45, 9 listopada 2011