STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA MARCINA KUDELSKIEGO

Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć

Jan Paweł II

Tymi słowami zwróciła się do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pani Helena Groszkowska – Grymuza, starszy wizytator KO w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, prowadząc uroczystość wręczenia Stypendiów: Prezesa Rady Ministrów i  Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród zaproszonych stypendystów był uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – Marcin Kudelski.

Stypendia wręczał Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński. Powiedział, że należy kłaść nacisk na edukację, stawiać na ludzi młodych, którzy chcą się uczyć i wykazują duże zdolności. Dziękował nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy stwarzają warunki do rozwoju uczniowskich talentów.

I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewic – Pani Beata Jabłońska przytoczyła zebranym słowa zaczerpnięte z książki Paulo Coelho: W 25% uczymy się od mistrzów, w 25 uczymy się słuchając samych siebie, w 25 uczy nas czas, a w 25% uczymy się od przyjaciół.

Jeśli macie Państwo takie sukcesy, to znaczy, że już spotkaliście wspaniałych mistrzów, że czas się z Wami łagodnie obchodzi i macie wspaniałych przyjaciół – powiedziała Pani Prezydent, życząc uczniom w dalszym ciągu sukcesów i serdecznie im gratulując.

Łódzki Kurator Oświaty Pan Jan Kamiński, na zakończenie powiedział, że mając takich stypendystów możemy być spokojni o rozwój naszego regionu i kraju.

Stypendyści i zaproszeni goście mieli również okazję podziwiać zdolności kolegów ze Szkoły Muzycznej w Skierniewicach, którzy umilili uroczystość prezentując swoje talenty muzyczne.

Po uroczystości czekała na wszystkich słodka niespodzianka – imponujący i pyszny tort, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Stypendyści otrzymali od organów prowadzących upominki , a Marcin dodatkowo jeszcze został obdarowany upominkiem od Starosty Powiatu łowickiego.

Społeczność naszej szkoły serdecznie gratuluje Marcinowi i życzy dalszych sukcesów, wspaniałych mistrzów i prawdziwych przyjaciół.