OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W SZKOLE

Tematem przewodnim Dnia Papieskiego, obchodzonego 13 października br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie było ogólnopolskie hasło XI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

Po raz kolejny, dla całej społeczności szkolnej, był to szczególny dzień duchowej łączności z Tym, który uczył się modlitwy od wybitnych świętych Kościoła, męczenników, doktorów i mistyków i sam dołączył do ich grona, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń wierzących.

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia Papieża Polaka do chwały ołtarzy. Dzień Papieski był kolejnym etapem dziękczynnym za łaskę życia i dzieła polskiego Papieża.

W czasie akademii młodzież mogła dowiedzieć się, że Ojciec Święty Jan Paweł II pierwszeństwo Boga w swoim życiu od zawsze realizował poprzez modlitwę. Był to wyjątkowy mąż modlitwy i człowiek kontemplacji. Od dzieciństwa, przez młodość, aż do końca ziemskiego życia, prymat modlitwy ujawniał się we wszystkich okolicznościach życia Papieża: w Maryjnej modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i głównych nurtach nauczania, ale przede wszystkim w umiłowaniu Eucharystii. Ta modlitewna, a zwłaszcza Eucharystyczna, wyjątkowa bliskość była dla Jana Pawła II źródłem mocy i siły każdego dnia. Do każdej Mszy Świętej przygotowywał się w sposób wyjątkowy. Ten przykład życia Jana Pawła II stał się dla wszystkich wierzących wielką lekcją wiary i modlitwy.

Uczniowie przytoczyli najważniejsze fragmenty nauczania Ojca Świętego dotyczące roli modlitwy w życiu chrześcijanina. Wyjaśnili także ideę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Celem Dnia Papieskiego było rozbudzenie ducha modlitwy, co będzie jednocześnie wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Wszyscy mogli zrozumieć, że dzięki beatyfikacji będzie także wstawiał się za nami Ten, którego postrzegamy jako wielkie zwycięstwo Boga w dziejach świata.

Na zakończenie Uroczystości Szkolnej wszyscy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”.