KONIE, RYBY, NAPOLEON I MARYSIEŃKA…

W dniu 20 października uczniowie klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbywała zajęcia praktyczne w Walewicach.
Uczniowie między innymi: rozpoznawali rasy i maści koni, zapoznali się z budową siodła i rzędu końskiego, organizacją dnia pracy w stajni, pielęgnowaniem i żywieniem koni. Ochotnicy czyścili koniom kopyta.

Tuż przed opuszczeniem stadniny, ku swojemu zdziwieniu spotkali Napoleona i Marysieńkę!

Odwiedzili również Gospodarstwo Rybackie, w którym zapoznali się z chowem i hodowlą ryb. Z wielkim zaciekawieniem rozpoznawali gatunki ryb i podziwiali 5 kilogramowego jesiotra.

Taka forma zajęć z produkcji zwierzęcej wzbogaciła ich wiedzę o konkretne umiejętności i przybliżyła warunki pracy, szczególnie ciężkie w czasie odłowów ryb.