KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu i MRIRW zorganizowało w dniach 4 i 5 października 2011r. II edycję  „Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczniowie z każdej  szkoły uczestniczyli w kursie internetowym pt. ,,Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym i technologie produkcji”, który odbył się na platformie CDR Brwinów. Z naszej w tym etapie brali udział uczniowie z kl. II TR -Sylwester Baczyński, Damian Mozga, Artur Rybus, z kl. III TR –Jakub Krukowski, Adam Dąbrowski. Po zaliczeniu kursu został przeprowadzony test. Wyniki  przesłano  do szkół i jeden  uczeń z najwyższą liczbą punktów reprezentował szkołę w centralnym etapie konkursu, który odbył się w CDR – oddział Radom.

Naszą szkołę reprezentował Jakub Krukowski z kl III TR. Uczniów mobilizowała do pracy mgr inż. Jolanta Bilska.- nauczyciel produkcji roślinnej i geografii.

.W etapie centralnym brali udział przedstawiciele  37 szkół rolniczych.

4.10.2011.uczniowie zwiedzali gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach, i uczestniczyli w wykładzie – Zasady rolnictwa ekologicznego. Następnego dnia uczniowie pisali test. Osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów odpowiadały na pytania otwarte i wyłoniono laureatów I, II i III miejsca oraz przyznano wyróżnienia IV,V miejsce.

Podczas Targów Natura FOOD  w Łodzi 15. 10. 2011r. podsumowano konkurs i zostały wręczone nagrody przez wiceministra rolnictwa Andrzeja Butrę i dyrektora  radomskiego oddziału CDR – Henryka Skórnickego za I, II, III miejsca i przyznane wyróżnienia.

Jakub Krukowski z kl. III TR, który został w  tym konkursie laureatem (II miejsce), otrzymał laptop firmy HP.

Cele konkursu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju
  • popularyzacja produktów rolnictwa ekologicznego
  • zwiększenie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania  rolnictwa ekologicznego na środowisko
  • uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej.

Jakub Krukowski  mieszka w Gołębiewie Nowym, gmina Kutno. Rodzice prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 300 ha.

Uczeń wiąże swoje przyszłe plany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego swoich rodziców.     Osiąga dobre wyniki w nauce. Jest świadomy, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych i dlatego po zdaniu matury, planuje podjęcie dalszej nauki. Jego zainteresowania to ochrona środowiska – co jest bardzo ważne w prowadzeniu w przyszłości gospodarstwrolnych w Polsce.