OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, spotyka się starsze i najmłodsze pokolenie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. To spotkanie to szczególna okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się i troszczą o to, by jak najlepiej wykształcić i wychować najmłodsze pokolenia, tych, których uczymy nie tylko wiedzy elementarnej, ale i życia…

„Ten, kto kształci serca i umysły młode,
Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
Tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
   Tylko z postępków, których przykłady wskazuje…”
 

Dyrektor szkoły p. Zofia Wawrzyńczak serdecznie powitała emerytowanych pracowników naszej szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. W kolejnych słowach podziękowała pracownikom szkoły za rok wspólnej, wytężonej pracy. Stwierdziła, że zeszłoroczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach to zasługa właściwego zachęcenia, motywowania i ogromnego wysiłku włożonego w ich przygotowanie, by godnie reprezentowali naszą szkołę i czuli się dumni, że odnoszą sukcesy.

Paulo Coelho zauważył, że „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”. Pani dyrektor stwierdziła, że wielu z pedagogów dąży do tego, by właśnie inspirować, zachęcać, motywować – albowiem współczesny nauczyciel to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną ich rodzicom. Pani dyrektor życzyła wszystkim przede wszystkim wytrwałości, by znaczenie pracy, którą wykonują, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Pracownikom administracji i obsługi p. dyrektor podziękowała za codzienny trud i troskę o ucznia podkreślając, że są także uczestnikami procesu wychowania w naszej szkole.Na zakończenie życzyła wszystkim – sukcesów – nie tylko zawodowych, ale i osobistych, cierpliwości w pokonywaniu trudności codziennego życia szkolnego i wytrwałości w dążeniu do celu.To spotkanie było także okazją do nagrodzenia tych, którzy w minionym roku odnieśli najbardziej spektakularne sukcesy, którzy nie szczędzili sił, by ich wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zdolności, w szczególny sposób dbali o swój warsztat pracy i dzielili się wiedzą z innymi.

To był też ważny dzień dla klas pierwszych, ponieważ uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami Szkoły.

Następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym nie brakowało szkolnego humoru, ale też lirycznych podziękowań i życzeń. Nie zabrakło również przybliżenia sylwetki Jadwigi Dziubińskiej, która jest Patronem Szkoły.

Na koniec głos zabrała przewodnicząca SU Katarzyna Sawicka, która w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.