ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWE Z ZAKRESU POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH ORAZ WYCENY I INTERPRETACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ GLEBY

Uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik biorą udział w Zajęciach instruktażowych z zakresu pobierania prób glebowych oraz wyceny i interpretacji uzyskanych wyników badań gleby, przeprowadzonych przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Łodzi.

13.10.2011 roku przeprowadzono I etap zajęć, który obejmował:

– zagadnienia poboru prób glebowych na zawartość makroskładników (pH, P, K, Mg) oraz azotu mineralnego z wykorzystaniem technik GPS,

– polową ocenę pH na podstawie pehametrów przenośnych

– pobranie prób glebowych.

Po wykonaniu analiz przeprowadzony zostanie II etap zajęć składający się z:

– wyceny otrzymanych wyników analiz

– praktycznego ich wykorzystania w planach nawożenia oraz programach wspomagających nawożenie w rolnictwie.