SZKOLENIE W RADOMIU

W dniach 3-4 października 2011 roku uczniowie klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu na temat ,,Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, produkt lokalny i mała przedsiębiorczość” Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Marketing produktów rolniczych.
 • Formy wprowadzania do obrotu surowców i żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego.
 • Dobre praktyki produkcyjne i higieniczne wymagane do wdrażania ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń w przetwórstwie zbóż.
 • Proces i wymagania formalno-prawne przy zatwierdzaniu
  i rejestracji działalności.
 • Wymogi formalne dla przetwórstwa ekologicznych surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa.
 • Produkty tradycyjne i regionalne –europejskie i krajowe znaki jakości.
 • Zasady przetwórstwa surowców zbożowych. Wymagania surowcowe odpowiednie do kierunku przerobu.
 • Przykładowe technologie przerobu i stosowane urządzenia.
 • Wymagania jakościowe dla produktów przemiału. Wyroby
  z mąki.
 • Możliwości pozyskania finansowania działalności w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa:

– inwestycje

– systemy jakości żywności

– działania informacyjne i promocyjne

 • Proces produkcyjny przemiału zboża na mąkę na przykładzie zakładu w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym
  w Chwałowicach.

Zdobytą wiedzą na szkoleniu młodzież podzieli się z pozostałymi uczniami.