WDRAŻANIE DZIAŁAŃ PROW 2007-2013

6  października br. uczniowie klas czwartych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym pt. “Wdrażanie działań PROW 2007-2013”, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat aktualnego stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.
Na koniec przedstawiono film, ukazujący efekty wdrażania programu PROW 2007-1013 w regionie podlaskim.

Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.
Na koniec przedstawiono film, ukazujący efekty wdrażania programu PROW 2007-1013 w regionie podlaskim.

Po spotkaniu w ministerstwie młodzież wraz z nauczycielami obejrzała film ,,Bitwa Warszawska 1920”