SPRZĄTANIE ŚWIATA

15 września 2011 roku przeprowadziliśmy coroczną akcję „Sprzątanie świata”. Hasłem przewodnim „Sprzątania Świata-Polska 2011” było: “Lasy to życie – chrońmy je”.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie pod opieką p. Joanny Balcerskiej oczyścili ze śmieci najbliższe otoczenie budynków szkolnych, pobliskie uliczki oraz znajdujący się w sąsiedztwie Szkoły niewielki las.

Mamy nadzieję, że za rok śmieci będzie mniej…