CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MRiRW

Centralna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się 2 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Rudce.

Część oficjalna obchodów odbyła się w szkole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji MRiRW Anita Szczykutowicz, Dyrektorzy Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Maria Sondij-Korulczyk i Zofia Stypińska, Wicewojewoda Województwa Podlaskiego Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Walenty Korycki, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Krzysztof Kostro, Wicedyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Natalia Raźniak, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej i organizacji rolniczych, dyrektorzy i kierownicy rolniczych instytucji rządowych i samorządowych, wójtowie i burmistrzowie ościennych gmin, prezesi firm i banków, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy Zespołów Szkół CKR
i przybyłe z nimi poczty sztandarowe.

Naszą szkołę reprezentowała p. Dyrektor Zofia Wawrzyńczak, p. Dariusz Wojtysiak oraz poczet sztandarowy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi życzył nauczycielom “uczniów niesprawiających kłopotu i przynoszących dumę”,
a uczniom “sukcesów w drodze do mądrości”.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

W czwartek 1 września 2011 roku z żalem pożegnaliśmy wakacje…
O godzinie 9.30 wszyscy zebraliśmy się na placu przed szkołą, by rozpocząć nowy rok naszej edukacji.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz oddaniu czci ofiarom II wojny światowej Pani Dyrektor Zofia Wawrzyńczak uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2011/2012.
Następnie uczniowie klas II zaprezentowali krótką część artystyczną.

Razem z nami powitali rok szkolny nowi uczniowie – pierwszoklasiści Nie zabrakło również tegorocznych absolwentów, którzy kierowani sympatią, sentymentem, czy może przyzwyczajeniem, zaszczycili nas swoją obecnością.

Zaczynamy nowy etap, pełni sił, widoków na sukcesy, mamy nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni.