NAGRODZENI STYPENDYŚCI

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Kasia Lewandowska uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.
Kasia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Średnia ocen za poprzedni rok – 5,28.
Jej dotychczasowe osiągnięcia to:
– stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009
– II miejsce w konkursie „Natura 2000” w roku szkolnym 2008/2009
– I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie” – październik 2009 r.
– w bieżącym roku szkolnym zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”.
W nabywaniu wiedzy i umiejętności wykazuje silną motywację wewnętrzną. Wszechstronnie wykorzystuje i rozwija swój potencjał twórczy.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Darek Kotulski – tegoroczny absolwent technikum rolniczego.
Darek jest laureatem III miejsca w kraju Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja roślinna”