Wprowadzone przez A K

Przetarg 23.06.2010

Zduńska Dąbrowa, dnia 22.06.2010r. Znak: ZSP.S.343-1/10 WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie: ?Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatu i sali gimnastycznej w Zduńskiej Dąbrowie? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-440 Zduny informuje, że w dniu 22.06.2010r. stosownie […]

Zmiana terminu przetargu 23.06.2010

Zmiana terminu Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób Pkt 15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 28.06.2010 r., do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój (sekretariat) Zastępuje się nowym brzmieniem: Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.06.2010 r. , do […]

Nowe konto na wadium

Nowe konto Ulega modyfikacji treść SIWZ w dziale 12 Wymagania dotyczące wadium w następujący sposób: Pkt 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny nr konta: 95 9288 1109 1278 2093 2000 0050 <b>Zastępuje się nowym brzmieniem:</b> Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: […]

Wyjaśnienie 5, 6 i 7

Wyjaśnienie nr 5 Zamawiający informuje, że w dniu 17 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Proszę o dopuszczenie do przetargu okien PCV 5-komorowych o szerokości profilu 70mm, Zamawiający […]

Wyjaśnienie nr 3 i 4

Wyjaśnienie nr 3 Zamawiający informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wpłynęło zapytanie treści: 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 5-komorowego o grubości 70mm przy spełnieniu wymogów zawartych […]

Przetarg ZSP.S.341/2/10

Szczegóły przetargu dotyczącego: Wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej i internatu na terenie Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie 64 Pliki do pobrania: SIWZ Kosztorys nakładczy Rys nr 1 Rys nr 2 Rys nr 3 Rys nr 4 Rys nr 5 Specyfikacja techniczna ogólna Specyfikacja technicza Przetarg […]