V Zjazd Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji i Województwa Łódzkiego- X 2008r.

6 października 2008 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbył się
IV Zjazd Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji i Województwa Łódzkiego, zorganizowany przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Łódzkiej, której przewodniczy archidiecezjalny duszpasterz rolników ks. Jarosław Leśniak.
Nie bez przyczyny wybrano właśnie ten szczególny dzień. Ponad 150 osobowa grupa młodzieży z 15 szkół rolniczych miała okazję wspólnie uczcić dzień wyboru Wielkiego Polaka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na Placu Katedralnym oraz odmówione modlitwy w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, które właśnie w tym dniu otworzyło swoje drzwi dla rolniczej młodzieży.

Zjazd był tylko jednodniowy, ale jego program był bardzo bogaty i ciekawy.
Młodzież miała okazję spotkać się z Panią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danutą Zakrzewską, która przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z maturą 2008/2009 oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
W celu wyłonienia najlepszych szkół, młodzież rywalizowała ze sobą w 6 konkursach.
Pięć z nich polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę tematyczną, a szósty – na umiejętności interesującego zaprezentowania kronik szkolnych.
Po 2 uczestników z każdej szkoły mogło wykazać się wiedzą w jednym z konkursów – o Samorządzie Wojewódzkim, o życiu i posłudze Jana Pawła II, bhp w rolnictwie indywidualnym, o programie „Natura 2000” oraz o polskim rolnictwie w Unii Europejskiej.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie zajęli czołowe miejsca w następujących konkursach:
Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej II miejsce Krzysztof Wiliński ( klasa IV Technikum Rolniczego),
BHP w rolnictwie indywidualnym III miejsce Dariusz Wiestek ( klasa IV Technikum Weterynaryjnego),
Wiedza o programie NATURA 2000 Katarzyna Lewandowska( klasa II technikum Weterynaryjnego).
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja kronik szkolnych. Uczniowie poszczególnych szkół prześcigali się w pomysłach na jak najciekawsze zaprezentowanie, spisanej często już poszarzałym papierze, historii swojej szkoły.
Kasia, Ania, Paweł i Kuba postanowili przedstawić kroniki szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jako zderzenie świata nieustających wspomnień babci Kasi& , jednej z pierwszych absolwentek Szkoły Żeńskiej z lat trzydziestych ubiegłego wieku i jej prawnuków, mających już inną wizję dokumentowania historii. Ta żywa i kolorowa od łowickich strojów prezentacja szybko zachęciła widzów do obejrzenia kronik i zainteresowania się historią Zduńskiej Dąbrowy.
Szczególna niespodzianka spotkała księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, któremu to babcia Kasia zaoferowała swoje usługi jako osobista gospodyni, zachwalając swoje umiejętności nabyte w szkole dla Dąbrowianek.
Zabawa była wyśmienita, ale czas, niestety, ograniczony.
W uroczystszym podsumowaniu regionalnego forum przyszłych rolników uczestniczyli ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek – metropolita łódzki, wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga i członek zarządu województwa łódzkiego Witold Stępień.
Dostojni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia i życzyli przyszłym rolnikom, by szli przez życie drogą wyznaczoną przez Jana Pawła II.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc pierwszych w poszczególnych konkursach otrzymali cenne nagrody. Najlepszą szkołą okazała się szkoła w Czarnocinie a drugie miejsce przypadło szkołom w Zduńskiej Dąbrowie i w Wolborzu.
Uczniowie szkól rolniczych cenią sobie każdą chwilę wspólnych spotkań. Jedną z takich okazji są właśnie zjazdy organizowane co dwa lata przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Łódzkiej. Są one, nie tylko kolejnym bodźcem do poszerzania wiedzy w wielu dziedzinach, ale dają możliwość ciekawego spędzenia czasu.
Młodzież mówi – szkoda tylko, że zjazdy odbywają się co dwa lata.

Lekcja z IPN VI 2008

Dnia 16 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się zajęcia z historii najnowszej Polski, przeprowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Pana Grzegorza Nawrota.

W ciągu 90 minut uczniowie klas pierwszych zapoznali się z jednym z aspektów rzeczywistości PRL propagandą. Lekcja została przeprowadzona z wykorzystaniem technologii komputerowej i aktywnych metod nauczania, a co najważniejsze uczniowie dzięki tej lekcji wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i są bardziej skłonni do samodzielnych poszukiwań. Bogaty materiał źródłowy pozwolił słuchaczom głębiej poznać złożone relacje budujące rzeczywistość tego okresu historii Polski.

Nauczyciel historii mgr Dariusz Wojtysiak, który zorganizował to spotkanie planuje w przyszłym roku szkolnym poszerzyć współpracę Z Biurem Edukacji Publicznej IPN, które posiada bogatą ofertę zajęć z najnowszej historii Polski.
Dariusz Wojtysiak

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 7 maja o godzinie 12.00 odbył się w szkole uroczysty apel, poświęcony Swiętu Narodowemu jakim jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Część artystyczną przygotowała klasa 3 TR, pod kierunkiem nauczyciela historii P. Dariusza Wojtysiaka.

Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy najlepszy w województwie w Olimpiadzie Ekologicznej IV 2008

II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
odbył się 26.04.08. w Bratoszewicach. Finał wojewódzki składał się z części pisemnej – test i z części ustnej. W olimpiadzie brało udział 30 uczestników, byli to przede wszystkim uczniowie szkół rolniczych i producenci rolni. Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy Dariusz Kotulski z klasy III TR okazał się najlepszy. Zajął I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, otrzymał cenne nagrody i puchar Marszałka województwa łódzkiego. Uczeń swoją przyszłość wiąże z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rodziców o powierzchni 17 ha. Po zdaniu matury myśli o studiach. Jego zainteresowania wiążą się z ochroną środowiska i leśnictwem. Nauczyciel przygotowujący do olimpiady – Jolanta Bilska.
Jolanta Bilska

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie IV 2008

Pożegnanie klas maturalnych w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2008 roku o godz.13.30. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak, która przytoczyła słowa tekstu znalezionego w klasztorze w Baltimore pochodzące z XVI wieku, ale nadal w swym przesłaniu aktualne. Słowami „Dezyderaty” wskazała wartości, które niezależnie od czasów – są uniwersalne.

Kolejnym punktem uroczystości stało się rozdanie abiturientom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Świadectwo z czerwonym paskiem otrzymał Marcin Adasiak z klasy IV Technikum Ekonomicznego (średnia ocen 4,76). Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny. Marcin w tym roku szkolnym zakwalifikowal się do drugiego etapu bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Pozostali uczniowie, którym zostały wręczone nagrody to:
Dorota Muras – klasa IV TE, średnia ocen 4,41. Wyróżniona finalistka VIII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, finalistka etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureatka Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce).
Mariusz Misiak – klasa IV Technikum Rolniczego, średnia ocen 4,18. Zajął I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja roślinna i zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady.
Inny uczeń tej klasy Marcin Puszewkiewicz to wybitny sportowiec, zajął X miejsce w indywidualnych biegach przełajowych chłopców w Finale Wojewódzkim Licealiady 2007/2008.
W klasie IV Technikum Weterynaryjnego rozdano aż 8 nagród.
Najlepszym uczniem okazał się Mateusz Wójcik ze średnią ocen 4,35. Mateusz zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego turnieju wiedzy Pożarniczej. Pozostali nagrodzeni uczniowie tej klasy to: Bechcińska Ewelina, Brzezińska Edyta, Grabowska Daria, Kluska Kinga, Milczarek Adam, Michalak Martyna. Wszyscy uzyskali średnia ocen 4,00.
Jedna nagroda w tej klasie była przyznana za wyjątkową koleżeńskość i bezinteresowna prace na rzecz drugiego człowieka. Otrzymała ją Weronika Tybuś.
Wśród absolwentów tej klasy znaleźli się laureaci OWiUR w bloku produkcja zwierzęca posiadający już indeksy na wyższa uczelnie. Są to: Szałkowski Sebastian i Michał Osuch. Szałkowski Sebastian zajął tez II miejsce w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o BHP a jego kolega Marcin Buczek III miejsce.
W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów klasy III TE i III TR. Uczniowie recytowali wiersze mówiące o szczęściu wiążącym się z realizacją marzeń, miłością, spełnieniem oraz piosenki Marka Grechuty z tekstami pieśni Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego.
Absolwenci w słowach pożegnania i młodzież klas młodszych w swoim wystąpieniu mówiła nie mówimy żegnajcie lecz do zobaczenia.

Ogółem szkołę ukończyło 70 absolwentów.
29 ukończyło TW,17 TE i 24 TR.
Zofia Rosa

Uczennica Klasy IV Technikum Ekonomicznego w ścisłym Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie I Przedsiębiorczości IV 2008

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przy akceptacji Kuratorium przez Konsulat Brytyjski oraz Instytut Nowych Technologii. Merytorycznym partnerem jest Uniwersytet Łódzki , Mecenasem Głównym Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Troje uczniów Dorota Muras (klasa IV Technikum Ekonomicznego), Małgorzata Szwajewska i Karol Kutkowski (klasa III Technikum Ekonomicznego) zakwalifikowało się do drugiego etapu.
Dnia 8 lutego w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi zmagali się z zadaniami związanymi min. z ekonomią, przedsiębiorczością, kulturą, wiedzą o regionie i UE.
Gala Finałowa VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości odbyła się w dniu 21 .04 .2008 r. w budynku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Wiedzą, która była niezbędna, aby dostać się do ścisłego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości wykazała się Dorota Muras, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie. Pod kierownictwem nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Zofii Rosy przygotowała opracowanie na temat „Inicjatywy młodzieżowe drogą do skutecznego działania na rzecz środowisk lokalnych”.
Dorota otrzymała dyplom za zdobycie wyróżnienia w finale VIII OWoRiP i wstęp wolny (bez postepowania kwalifikacyjnego) na Uniwersytet Łódzki na kierunek „zarządzanie w administracji publicznej” Dorota jako wyróżniona finalistka otrzymała bardzo cenne nagrody rzeczowe drukarkę HP – PHOTOSMART C4280 oraz głośniki do komputera Creative SBS 580. Organizatorzy dyplomami uhonorowali również szkoły i nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatniej VIII edycji w etapie szkolnym wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się ok. 600 osób, a do trzeciego 110 najlepszych uczniów. Spośród nich zostali wyłonieni finaliści i laureaci i jak powiedziała pani Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii niewątpliwie wszyscy są Elitą.
Należy dodać, że Dorota jest również tegoroczną finalistką etapu okręgowego bardzo trudnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i ubiegłoroczną laureatką Międzypowiatowego Konkursu o Unii Europejskiej (III miejsce). Dorota pochodzi ze wsi Bogoria Dolna. interesuje się ekonomią, rachunkowością oraz zagadnieniami z zakresu integracji europejskiej i prawa gospodarczego.
Zofia Rosa

Dzień Ziemi IV 2008

22 kwietnia corocznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej organizowane są obchody Dnia Ziemi. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody przygotowują uroczystą akademię, której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Młodzież przygotowuje też stoisko ekologiczne z wystawą własnych zdjęć, ulotkami propagującymi właściwe postawy proekologiczne i prezentacją multimedialną, której tematem są gatunki chronione. Obchodom Dnia Ziemi towarzyszą też konkursy fotograficzny którego motto brzmiało: Mamy tylko jedną Ziemię i quiz pod hasłem W harmonii z przyrodą. Uczestnicy konkursów zdobywają cenne nagrody (zakupione ze środków pozyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej młodzieży szkolnej na 2008 „ -aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, EMTEC flashdrive, albumy, encyklopedie, słowniki.

Joanna Balcerska

Otwarcie gabinetu weterynaryjnego “Dąbrowa” II 2008

Dnia 8 lutego 2008 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego gabinetu weterynaryjnego, dokonał tego członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski.

Wcześniej dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak w swoim wystąpieniu nawiązała do działalności patronki placówki, Jadwigi Dziubińskiej, propagującej wszelkie działania praktyczne w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej. Mówiąc o działalności szkoły i osiągnięciach uczniów, powiedziała, iż szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów, bo kiedy zabraknie owoców, nie cieszy wspomnienie pięknych kwiatów.
Na wyposażenie gabinetu złożyły się m.in.: przenośny ultrasonograf, analizator biochemiczny krwi, zestaw do wytrawiania mięsa w kierunku badania obecności włośni, analizator moczu, urządzenie do sterylizacji i badania posiewów bakteryjnych. Koszty wyposażenia gabinetu to około 100 tys. zł, z czego 21 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu, z koniecznością wyposażenia szkoły jako ośrodka egzaminacyjnego, 76 tys. zł z dotacji celowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu. Meble i inny sprzęt wykorzystano ze zlikwidowanych wcześniej pracowni gospodarki odzieżą i żywienia człowieka ( w związku ze zmianą programów nauczania).
Obecny na uroczystości prof. dr hab. n. wet. Marian Binek, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przekazał na ręce pani dyrektor list gratulacyjny
i pamiątkowy medal Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Natomiast przedstawiciel firmy farmaceutycznej Pfizer, współpracującej ze szkołą, przekazał do szkolnej biblioteki dzieła wybitnych naukowców z zakresu weterynarii.
Otwarciu gabinetu towarzyszyła sesja naukowa, w czasie której prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat Interakcje leków – co warto wiedzieć, o czym należy pamiętać, prof. dr hab. Dariusz Skarżyski, wicedyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zaś: Sygnały zarodkowe a diagnostyka wczesnej ciąży, czy wiemy więcej niż starożytni Egipcjanie? Temat ten był uzupełniony prezentacją firmy Drawiński – elektronika w rolnictwie.
W przerwie między wykładami wystąpili uczniowie z krótkim programem artystycznym. Uroczystość zakończyła się konsumpcją przygotowaną przez Radę Rodziców.

Bogumiła Łaniecka

John Deere w Zduńskiej Dąbrowie 2008

Od 8 stycznia 2008r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, podjął współpracę z firmą John Deere, potentatem światowym w produkcji ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni do zielonek oraz innego sprzętu rolniczego.


W Zduńskiej Dąbrowie firma John Deere znalazła właściwe warunki do zorganizowania Centrum Szkoleniowego dla swoich dilerów, serwisantów oraz potencjalnych nabywców ich produktów. Planowane cykle szkoleniowe trwać mają od stycznia do grudnia, średnio po 3 w miesiącu. Do tej pory odbyły się 3 spotkania w tym jedno dla sprzedawców, jedno dla serwisantów i jedno dla pracowników firmy. Do końca kwietnia John Deere planuje zorganizowanie następnych czterech spotkań, tym razem dla rolników czyli przyszłych nabywców sprzętu rolniczego. Zostaną zaprezentowane najnowsze modele ciągników, kombajnów i innego sprzętu rolniczego wystawione już w tym roku na targach Polagra Premiery. Rolnicy będą mogli nie tylko obejrzeć sprzęt, ale również wypróbować go w pracy, wykonując zabiegi uprawowe i doprawiające. Ciągniki zostaną zagregatowane z pługiem obrotowym, agregatem uprawowym biernym, agregatem uprawowym czynnym, opryskiwaczem zaczepianym i ładowaczem czołowym. Oprócz tego uczestnicy będą mogli obejrzeć najnowszy model kombajnu zbożowego oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi. Pracownicy Credit Banku John Deere poinformują rolników jak uzyskać nisko-oprocentowany kredyt na zakup sprzętu i maszyn rolniczych, a przedstawiciele firmy Michelin zaprezentują najnowsze niskociśnieniowe opony do ciągników rolniczych.
W pokazach będą mogli wziąć udział również rolnicy z powiatu łowickiego, po zgłoszeniu się do miejscowego dilera firmy.
Podjęta współpraca ZSP w Zduńskiej Dąbrowie z firmą John Deere, będzie przynosiła również szereg korzyści szkole. Młodzież ucząca się w Zduńskiej Dąbrowie będzie miała dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań dostępnych w rolnictwie, przez obserwację i użytkowanie sprzętu. Jeden z ciągników firmy John Deere zostanie przeznaczony dla uczniów do nauki pracy maszynami rolniczymi. Wykonywane prace na polach gospodarstwa pomocniczego obniżą koszty produkcji. John Deere zapowiedział również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, natomiast wyróżniający się uczniowie będą mogli brać udział w promocjach sprzętu na targach, wystawach i pokazach. Firma zapowiedziała również organizację konkursu z zakresu wiedzy rolniczej oraz o produktach firmy. John Deere będzie sponsorował nagrody, a najbardziej wyróżniający się uczniowie zostaną zaproszeni na wyjazdy organizowane przez firmę do fabryk Johna Deera w Niemczech. W takim wyjeździe uczestniczył już nauczyciel mechanizacji rolnictwa.
Od początku maja tego roku w Zduńskiej Dąbrowie będą odbywać się „Zielone Szkoły Johna Deera”, kierowane do uczniów szkół rolniczych z całej Polski. W ramach tego programu będą odbywać się prezentacje multimedialne z zakresu historii oraz przedstawiające produkty Johna Deera. Młodzież posiadająca prawo jazdy, będzie miała możliwość sprawdzenia w praktyce jak pracują ciągniki oraz inny sprzęt, który w danym momencie zostanie dostarczony. Uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy już w czasie pierwszego spotkania w styczniu mieli możliwość jeździć tymi ciągnikami. Największą popularnością cieszył się ciągnik 8130 o mocy 160 KM z systemem satelitarnego sterowania oraz skrzynią przekładniową typuAutopower.

Stanisław Kosmowski

Iwetta Bakowska – Mistrzyni Polski w Karate Tsunami 2007

Iwetta Bakowska uczennica klasy II Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie odniosła wielki sukces w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami rozegranych w Stanisławowie w dniach 17-18 listopada 2007 roku.
W Mistrzostwach tych startowała z ramienia Kutnowskiego Klubu Karate Tsunami, którego jest członkiem.
Uczennica naszej szkoły zdobyła w Mistrzostwach Polski złoty medal w kategorii juniorzy starsi(uczniowie szkół średnich), tytuł Mistrza Polski za I miejsce w kata tsunami drużynowo oraz uzyskała tytuł Wicemistrza Polski i srebrny medal za zajęcie II miejsca w konkurencji indywidualnej kata tsunami- formy walki z kilkoma napastnikami bez użycia broni.
Sztukę walki Karate Tsunami zaczęła trenować w wieku jedenastu lat. Brała udział w obozach i zgrupowaniach. W listopadzie bieżącego roku będzie uczestniczyć w IV Otwartych Mistrzostwach Polski oraz w I Mistrzostwach Europy.