UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W końcu nadszedł długo oczekiwany przez uczniów dzień – zakończenie roku szkolnego!  21 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie nastąpiło uroczyste podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024.

Piątkowy poranek uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej ZSCKR, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który przywitał zaproszonych gości m.in.: Pana Rafała Kołodziejczyka – przedstawiciela MRiRW, Pana dr hab. Adama Ekielskiego- profesora SGGW w Warszawie, Panią prof. dr hab. inż. Klaudię Borowiak i  Pana dr inż. Mirosława Czechlowskiego- przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  Panią Mirosławę Wolską- Kobierecką – zastępcę kierownika ARiMR w Łowiczu, Pana Cezarego Dzierżka- emerytowanego prezesa WFOŚiGW w Łodzi, Prezesa Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Pana lek. wet. Jerzego Wolskiego , ks. Ireneusza Cieślak- proboszcza parafii w Zdunach, Pana Piotra Politowicza- Prezesa Stowarzyszenia „Retro- Łowiczanka”, Pana Daniela Pałygę i Piotra Lebiodę, Pana Grzegorza Grzegorego, Pana Zbigniewa Zawiślaka i Pana Wojciecha Burego oraz Pana Tomasza Sołtyszewskiego – przewodniczącego RR w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz uczniów. Następnie Pan Dyrektor  podsumował miniony rok szkolny dzieląc się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami na przyszłość.

Po przemówieniu nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,75 oraz rozdano świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom, którzy zdobyli wysokie wyniki w nauce, wyróżniali się zachowaniem i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

W dalszej części głos zabrał Pan Rafał Kołodziejczyk, który odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do uczniów i nauczycieli szkoły w Zduńskiej Dąbrowie.

Kończąc oficjalną część uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji  za swoje zaangażowanie w rozwój i właściwe funkcjonowanie szkoły życząc przy tym udanych wakacji i wielu radosnych chwil w przyszłym roku szkolnym.

Na zakończenie młodzież zaprosiła wszystkich obecnych na montaż słowno-muzyczny oraz występ szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowskie Pasiaki”. Po części artystycznej uczniowie udali się  do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami oraz wręczenie świadectw pozostałym uczniom.