MATEUSZ FURMAN Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WŚRÓD STYPENDYSTÓW MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Mateusz Furman, uczeń  klasy V Technikum Weterynaryjnego  w  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, jako jedyny przedstawiciel naszego powiatu  znalazł się w gronie  81 uczniów i studentów, nagrodzonych jednorazowymi stypendiami naukowymi.

Uroczysta gala odbyła się 14 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół  i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.. Listy gratulacyjne 46 uczniom i 35 studentom wręczyli: Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego oraz Artur Ostrowski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Łącznie na stypendia przeznaczono kwotę 300 tysięcy złotych.

W uroczystości uczestniczyli również łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Akademii Piotrkowskiej prof. dr hab. Jacek Bonarek, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Agnieszka Kurczewska, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele uczelni, których uczniowie i studenci otrzymali stypendia.

Wydarzenie uatrakcyjnił występ Kwartetu Smyczkowego Primuz, który zaprezentował publiczności takie szlagiery jak „Fly me to the moon” Franka Sinatry, „Moon River” Henry’ego Mancini czy „Hallelujah” Leonarda Cohena.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i życzymy dalszego rozwoju ścieżki kariery naukowej!!!