Szkolenie „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

W dniu 18 stycznia w naszej szkole odbyło się szkolenie na temat „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”, przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Zbigniewa Sut i Krzysztofa Igielskiego.

Szkolenie to było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i umiejętności”, w ramach działania „ Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnikami wykładu byli uczniowie klasy IV technikum rolniczego, którzy pogłębili swoją wiedzę na temat, z którym zmagają się na co dzień oni i ich rodzice.