TECHNIKUM W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA VI MIEJSCU WŚRÓD NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – RANKING PERSPEKTYW 2024

W środę, 10 stycznia br. w Pałacu Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Łódzkiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024.  Podczas gali  dyrektorom najlepszych szkół w województwie zostały wręczone  dyplomy. Jesteśmy dumni   z osiągniętego  VI miejsca w regionie. 

Na nasz sukces złożyły się   osiągnięcia uczniów w szkolnych olimpiadach (20%) oraz na maturze: z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%), a także  wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Czekamy na  wyniki ogólnopolskiego Rankingu i kolor zdobytej tarczy.

Całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy!

Oto najlepsze technika z województwa łódzkiego:

1.  Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
2.   Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi
3.   Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
4.   Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi
5.   Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
6.   Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
7.   Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi
8.   Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie
9.  Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach
10.  Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Więcej informacji na stronie UŁ:

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/najlepsze-licea-i-technika-w-lodzkiem-na-ul-ogloszono-ranking-perspektywy-2024